MEHMET TOPRAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET TOPRAK

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEVŞEN
Ehl-i beyt tarikiyle Hz. Peygamber’e nisbet edilen iki duanın adı.
HÛÎ, Ebü’l-Kāsım
1970-1992 arası dönemde Irak merkezli Şiîliğin en önemli Merci-i taklîdi kabul edilen Şiî âlimi.
SADR, Muhammed Bâkır
Iraklı Şiî âlim, fikir ve aksiyon adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER