MEHMET VANLIOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET VANLIOĞLU

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İranî Diller ve Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEHNÂME
İran edebiyatında genellikle tasavvufî aşktan bahseden on bölüm veya on mektuptan ibaret mesnevi.
KASİDE / 2. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Arap, Fars ve Türk şiirinde en çok kullanılan eski ve uzun bir form.
KÂTİBÎ, Şemseddin
İranlı şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER