METİN AKKUŞ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HİCİV / 4. Bölüm: Türk Edebiyatı
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.