METİN YILMAZ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SEMRÂ bint NÜHEYK
Hz. Peygamber tarafından muhtesip olarak görevlendirilen ilk kadın sahâbî.
ŞURTA
İslâm devletlerinde şehirlerde emniyet ve asayişi sağlamakla görevli teşkilât.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER