MİNE MENGİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MİNE MENGİ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAYRÂBÂD
Nâbî’nin (ö. 1124/1712) konusu maddî aşk macerası olan mesnevisi.
KIYAFETNÂME
İnsanın dış görünümünden karakterini tanımayı konu edinen eserlerin genel adı.
MESÎHÎ
Divan şairi.
SEHL-i MÜMTENİ
Kolay görünmekle birlikte benzerinin söylenmesi çok zor olan söz, mısra, beyit anlamında belâgat terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER