MUALLÂ UYDU YÜCEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUALLÂ UYDU YÜCEL

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KALMUKLAR
XV. yüzyılda büyük bir göçebe imparatorluğu kuran Moğol kabilesi.
KIPÇAKLAR / 1. Bölüm
Batı Göktürk topluluklarından bir Türk kavmi.
UBEYDULLAH HAN
Şeybânî hükümdarı (1533-1539).
YÂKUB BEG
Doğu Türkistan’da bağımsız bir yönetim kuran Kâşgar hanı (1867-1877).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER