MUALLÂ UYDU YÜCEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUALLÂ UYDU YÜCEL

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KALMUKLAR
XV. yüzyılda büyük bir göçebe imparatorluğu kuran Moğol kabilesi.
KIPÇAKLAR / 1. Bölüm
Batı Göktürk topluluklarından bir Türk kavmi.
UBEYDULLAH HAN
Şeybânî hükümdarı (1533-1539).
YÂKUB BEG
Doğu Türkistan’da bağımsız bir yönetim kuran Kâşgar hanı (1867-1877).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER