MUHAMMED KÜFREVİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED KÜFREVİ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KÜFREVÎ, Kasım
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, siyaset adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER