MUHAMMED MUSTAFA el-A‘ZAMÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED MUSTAFA el-A‘ZAMÎ

1932-2017
Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil / 1. Bölüm
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER