MUHAMMED ŞEVKİ AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED ŞEVKİ AYDIN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN CEMÂA, Burhâneddin
Müfessir ve Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER