MURAT SARICIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MURAT SARICIK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ MAHZÛRE
Mescid-i Harâm’ın müezzini, sahâbî.
HÜR b. YEZÎD
Kerbelâ Vak‘ası’nda Hz. Hüseyin’in tarafına geçen Emevî kumandanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER