MURAT YURTSEVER - TDV İslâm Ansiklopedisi

MURAT YURTSEVER

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ / 2. Bölüm: Edebî Yönü
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
İSMÂİL HAKKI TEKKESİ
Bursa’da XVIII. yüzyıl başlarında kurulmuş tekke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER