MUSA KAZIM YILMAZ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MECMAU’l-BEYÂN
Şiî âlimi Tabersî’nin (ö. 548/1154) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
el-MÎZÂN
Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’nin (ö. 1981) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER