MUSTAFA ÇETİN VARLIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ÇETİN VARLIK

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ANADOLU EYALETİ
Osmanlı Devleti’nde XIV. yüzyıl sonlarında kurulan önemli bir eyalet.
ÇALDIRAN SAVAŞI
Yavuz Sultan Selim ile Safevî Hükümdarı Şah İsmâil arasında Çaldıran ovasında 23 Ağustos 1514’te yapılan meydan savaşı.
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
KÜTAHYA / 1. Bölüm
Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
YÂKUB BEY
Germiyanoğulları Beyliği’nin kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER