MUSTAFA ÇIPAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ÇIPAN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BELÎĞ, İsmâil
Kendi adıyla da anılan şairler tezkiresi ve vefeyâtnâme türündeki eseriyle tanınan şair ve tezkire yazarı.
FASÎH AHMED DEDE
Divan şairi ve hattat.
ŞÂHİDÎ, İbrâhim
Divan şairi ve lugat yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER