MUSTAFA KARAGÖZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA KARAGÖZ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-BAHRÜ’l-MUHÎT
Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin (ö. 745/1344) çok yönlü tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER