NAIMUR RAHMAN FAROOQI - TDV İslâm Ansiklopedisi

NAIMUR RAHMAN FAROOQI

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÂRÂ ŞÜKÛH
Bâbürlü şehzadesi ve mutasavvıf.
DELHİ SULTANLIĞI
Hindistan’da Delhi merkez olmak üzere kurulan ve çoğu Türk asıllı hânedanlar tarafından idare edilen sultanlık (1206-1526).
MAHMUD I
Hindistan’da Halacîler’in Mâlvâ kolunun kurucusu (1436-1469).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER