NECDET OKUMUŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NECDET OKUMUŞ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HASAN KENZÎ
Halvetî-Sünbülî şeyhi, şair ve bestekâr.
ÖMER ŞİFÂÎ EFENDİ
Osmanlı hekimi.
PANZEHİR
Zehirlenmelere karşı kullanılan ilâç, antidot.
ŞÂBÂN-ı ŞİFÂÎ
Osmanlı hekimi.
ŞİRVÂNÎ, Muhammed b. Mahmûd
XV. yüzyıl Osmanlı hekimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER