NECDET SUBAŞI

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞERÎATÎ, Ali
İranlı fikir adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.