NECMETTİN HACIEMİNOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

NECMETTİN HACIEMİNOĞLU

1932-1996
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÜSREV ü ŞÎRÎN
Altın Orda şairlerinden Kutb tarafından yapılan, Nizâmî-i Gencevî’nin aynı adı taşıyan mesnevisinin ilk Türkçe tercümesi.
KARAHANLILAR / 2. Bölüm: Karahanlı Türkçesi
Mâverâünnehir ve Doğu Türkistan’da hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (840-1212).
KIPÇAKLAR / 2. Bölüm
Batı Göktürk topluluklarından bir Türk kavmi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER