NESRİN ÇİÇEK AKÇIL - TDV İslâm Ansiklopedisi

NESRİN ÇİÇEK AKÇIL

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MENGÜCÜKLÜLER / 2. Bölüm: MİMARİ
Selçuklular devrinde XI-XIII. yüzyıllarda Erzincan, Kemah, Divriği ve Karahisar şehirlerinin bulunduğu bölgeyi yönetmiş olan bir Türk hânedanı.
MURÂDİYE KÜLLİYESİ
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen külliye.
RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI
Edirne’de XVI. yüzyılın ikinci yarısında yapılan kervansaray.
RÜSTEM PAŞA KÜLLİYESİ
Tekirdağ’da XVI. yüzyılda inşa edilen külliye.
SALTUKLULAR / 2. Bölüm: MİMARİ
Merkezi Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu’da hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (1071-1202).
SARÂY-ı CEDÎD
Edirne’de XV. yüzyıl ortalarında inşasına başlanan ikinci saray.
SEZÂÎ-yi GÜLŞENÎ KÜLLİYESİ
Edirne’de XVIII. yüzyılda inşa edilen tekke-külliye.
ŞAH MELEK CAMİİ
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen cami ve türbe.
TAHTAKALE HAMAMI
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen çifte hamam.
ULUCAMİ / 20. Bölüm: Edirne Eskicamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
UZUNKÖPRÜ
Ergene nehri üzerinde XV. yüzyılın ortalarına doğru inşa edilen köprü.
ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen külliye.
YILDIRIM CAMİİ
Edirne’de XIV. yüzyılın sonunda inşa edilen cami.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER