NEVAL KONUK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÜLEYMANİYE CAMİİ
Rodos’ta XVI. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen cami.
ŞERİF HALİL PAŞA KÜLLİYESİ
Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde XVIII. yüzyılın ortasında inşa edilen külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.