NUSRET ÇAM - TDV İslâm Ansiklopedisi

NUSRET ÇAM

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKÇA MESCİD
Adana’da Ramazanoğulları döneminde yapılmış XV. yüzyıla ait bir mescid.
ARASTA
Üstü genellikle tonoz veya çatıyla örtülü bir sokağın iki yanında karşılıklı sıralanan ve aynı cins malları satan dükkânların meydana getirdiği çarşı.
GAZİANTEP / 2. Bölüm: Mimari
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
GÜNEŞ SAATİ
Bir kadran ile bunun üzerine dikili bir milden oluşan ve gölge hareketi sayesinde vakti tayine yarayan basit bir alet.
HASAN AĞA CAMİİ
Adana’da Ramazanoğulları dönemine ait cami.
ULUCAMİ / 1. Bölüm
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER