ÖMER FARUK HUYUGÜZEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖMER FARUK HUYUGÜZEL

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FİKİR HAREKETLERİ
Cumhuriyet döneminde İstanbul’da yayımlanan fikrî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
ŞAİR EŞREF
Hiciv şairi.
TANİN
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER