ORHAN KILIÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN KILIÇ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
OCAKLIK
Osmanlı idarî ve malî teşkilâtında belirli bir tahsisat alanını ifade eden terim.
VAN / 1. Bölüm
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
YURTLUK
Osmanlı idarî teşkilâtında belirli kişilere tahsis edilen arazi veya bölge.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER