ORHAN SEYFİ YÜCETÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN SEYFİ YÜCETÜRK

1933-2014
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYASULUK / 2. Bölüm: DİNLER TARİHİ
Antik Efes’in bulunduğu yerde kurulmuş olan ve bugün Selçuk adını taşıyan Ortaçağ’ların önemli bir dinî ve ticarî merkezi.
BELKIS / 1. Bölüm
Kur’an’da tevhid dinini kabul ettiği bildirilen Sebe melikesi.
BÜLBÜLDAĞI
Batı Anadolu’da İzmir’e bağlı Selçuk ilçesinin güneybatısında, üzerinde Hz. Meryem’e nisbet edilen bir evin bulunduğu tepe.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER