OSMAN KAŞIKÇI - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN KAŞIKÇI

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RAD‘
Çocuğun, annesi ya da başka bir kadın tarafından emzirilmesi anlamında fıkıh terimi.
ŞART / 2. Bölüm: Fürû-i Fıkıh
Usûl-i fıkıhta vaz‘î hükümlerden biri; fürû-i fıkıhta hukukî işlemin başlaması veya sona ermesinin ilerideki bir olaya bağlanması yahut hukukî işlem için kayıtlar konması anlamında bir terim.
TAHCÎR
Mevât araziyi ihya etmek amacıyla etrafını çevirmek anlamında bir fıkıh terimi.
ZAMAN AŞIMI
Bir hakkın kazanılmasını sağlayan veya dava edilmesini önleyen belli bir sürenin geçmesini ifade eden fıkıh/hukuk terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER