RIAZ HASSAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

RIAZ HASSAN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GELLNER, Ernest
Müslüman toplum modeli üzerinde çalışmalar yapan Avrupalı sosyal bilimci.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER