ŞABAN ALİ DÜZGÜN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞABAN ALİ DÜZGÜN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TABİAT
Yaratılış, seciye, bir varlığın aslî yapısı, maddî dünya anlamında bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER