ŞABAN SİTEMBÖLÜKBAŞI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞABAN SİTEMBÖLÜKBAŞI

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İLERİ, Tevfik
Türk devlet adamı.
İRTİCA
Türk siyaset literatüründe önceleri geriye dönüşü, daha sonra bilhassa mevcut düzeni dinî esaslara dayandırmayı amaçlayan düşünce ve eylemler için kullanılan bir terim.
MENDERES, Adnan
Türk siyaset ve devlet adamı.
ORBAY, Hüseyin Rauf
Amiral, büyükelçi, siyaset ve devlet adamı.
TUNAHAN, Süleyman Hilmi / 2. Bölüm: Süleyman Efendi Cemaati
Son dönem din âlimi ve Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER