SAÎD ABDÜLFETTÂH ÂŞÛR - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAÎD ABDÜLFETTÂH ÂŞÛR

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EZHER / 2. Bölüm: Eğitim Öğretim ve Sosyal Hayat
Kahire’de, İslâm dünyasının halen yaşamakta olan en eski dinî eğitim kurumu durumundaki cami ve etrafındaki külliye.
İBN KİLLİS
Yahudi asıllı Fâtımî veziri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER