SAMİ ERDEM - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAMİ ERDEM

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RÛHU’l-MECELLE
Son dönem Osmanlı valilerinden Hacı Reşid Paşa’nın (ö. 1918) Mecelle şerhi.
SEYYİD BEY
Hukukçu, Cumhuriyet döneminin ilk adliye vekili.
VİTİR NAMAZI
Gece namazlarının sonuncusu olarak kılınan namaz.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER