SAYYID MAQBUL AHMAD - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAYYID MAQBUL AHMAD

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BOMBAY
Hindistan’da Maharaştra eyaletinin merkezi.
HARİTA / 1. Bölüm
Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının coğrafî ve topografik durumunu gösteren çizim.
İBN HURDÂZBİH
Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik adlı eseriyle tanınan İslâm coğrafyacısı.
İBN MÂCİD
Arap denizcisi.
İBN RÜSTE
el-Aʿlâḳu’n-nefîse adlı eseriyle tanınan coğrafyacı ve astronom.
İBN SERÂBİYÛN
X. yüzyılda yaşamış İslâm coğrafyacısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER