ŞEBNEM AKALIN ERYAVUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞEBNEM AKALIN ERYAVUZ

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÇANDARLI TÜRBESİ
İznik’te sur dışında iki bölümlü türbe.
DÜNDAR BEY MEDRESESİ
Eğridir’de Hamîdoğulları dönemine ait medrese.
HACI KILIÇ CAMİİ ve MEDRESESİ
Kayseri’de Sulçuklular dönemine ait külliye.
HATUNİYE MEDRESESİ
Karaman’da XIV. yüzyıla ait medrese.
HUDÂVEND HATUN KÜMBETİ
Niğde’de İlhanlı devrine ait kümbet.
İNCİR HANI
XIII. yüzyılda Antalya-Burdur yolu üzerinde inşa edilen Anadolu Selçuklu kervansarayı.
KARATAY HANI
Kayseri’de XIII. yüzyıla ait Anadolu Selçuklu kervansarayı.
KERVANSARAY
Kervanların güvenliği ve konaklaması için anayol kenarında tesis edilen vakıf yapı.
KÖLÜK CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Kayseri’de ilk kuruluşu Dânişmendli dönemine ait külliye.
KUŞEVİ
Serçe, güvercin gibi kuşların barınması için binaların cephelerine yapılan ve zamanla süsleme öğesi niteliği kazanan kuş yuvası.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER