SELAHATTİN PARLADIR - TDV İslâm Ansiklopedisi

SELAHATTİN PARLADIR

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DUA / 2. Bölüm: İslâm'da Dua
Kulun bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması anlamında dinî terim ve bu amaçla icra edilen bir ibadet şekli.
KĀBİSÎ
Mâlikî fakihi ve eğitimci.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER