SELÇUK CAMCI

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
YAHYÂ b. EBÛ KESÎR
Basralı muhaddis, tâbiî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.