SEMA DOĞAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEMA DOĞAN

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HASAN PAŞA CAMİİ
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Hasanpaşa semtine adını veren cami.
HASEKİ KÜLLİYESİ
İstanbul Haseki’de XVI. yüzyıla ait külliye.
HOŞAP KÖPRÜSÜ
Van-Hakkâri yolu üzerinde XVII. yüzyılda yapılmış köprü.
HUBYAR MESCİDİ
İstanbul Sirkeci’de XX. yüzyıl başlarında yeniden yapılan aslı XV. yüzyıla ait cami.
İSKENDER PAŞA CAMİİ
İstanbul Fatih’te XV. yüzyıl sonu veya XVI. yüzyıl başlarına tarihlendirilen cami.
KASIM PAŞA CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Esası XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan ve XIX. yüzyılda bugünkü şeklini alan külliye.
KÜMBET
Bir mumyalık katı üzerinde silindirik veya çokgen gövdeli, içten kubbe, dıştan konik ya da piramidal çatı ile örtülü mezar anıtı.
MİMAR SİNAN MESCİDİ
İstanbul’da Mimar Sinan’ın kendi adına yaptığı mescid.
NİŞANCI MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER