SEMA UĞURCAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEMA UĞURCAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKA GÜNDÜZ
Türk romancısı, gazeteci ve şair.
TÂRIK yahut ENDÜLÜS FETHİ
Abdülhak Hâmid Tarhan’ın (ö. 1937) İspanya’nın müslümanlar tarafından fethine dair tiyatro eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER