ŞEYMA GÜNGÖR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞEYMA GÜNGÖR

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BANARLI, Nihad Sâmi
Edebiyat tarihçisi ve yazar.
GÜNGÖR, Erol
Sosyal psikolog, fikir adamı ve yazar.
HADÎKATÜ’s-SUADÂ
Fuzûlî’nin (ö. 973/1556) Kerbelâ Vak‘ası’nı işlediği mensur eseri.
MAKTEL
Tanınmış bir veya birkaç kişinin öldürülmesini konu alan eserlere verilen ad.
MAKTEL-i HÜSEYİN
Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbelâ’da şehid edilmesini konu alan eserlerin genel adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER