SÜLEYMAN ERGUNER - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN ERGUNER

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ERGUNER, Süleyman
Neyzen ve bestekâr.
ERGUNER, Ulvi
Mûsikişinas ve neyzen.
GİRİFT
Türk mûsikisinde kullanılan nefesli bir saz.
OSMAN DEDE, Nâyî
Kutbünnâyî diye tanınan neyzen, bestekâr ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER