SÜLEYMAN SAYAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN SAYAR

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MAKDİSÎ, Mutahhar b. Tâhir
İslâm tarihçisi, filozof ve kelâmcı.
TÜMER, Günay
Dinler tarihçisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER