SYED SAJJAD HUSAIN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Coğrafya, Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BENGALCE
Hint-Avrupa dillerinin Hint-İran grubundan bir dil.
BENGLADEŞ
Güney Asya’da bir devlet.
DAKKA
Bengladeş Halk Cumhuriyeti’nin başşehri.
MYANMAR / 1. Bölüm
Güneydoğu Asya’da bir ülke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.