TAHİR ÜZGÖR - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAHİR ÜZGÖR

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÎBÂCE
Genellikle manzum bir edebî eserin konusu ve yazılış sebebiyle ilgili önsözü.
FAHRİYYE
Klasik Şark edebiyatlarında bir edebî eserde sanatkârın kendini övdüğü kısım.
FEHÎM-i KADÎM
Divan şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER