TAHSİN KOÇYİĞİT - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAHSİN KOÇYİĞİT

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSKÂN / 2. Bölüm: Hz. Peygamber ve Hulefâ-yı Râşidîn Dönemi
Genel olarak sürekli veya geçici yerleşmeyi, özel olarak da kabile ve aşiretlerin yerleştirilmesini ifade eden terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER