TALİP TÜRCAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

TALİP TÜRCAN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞERİAT / 1. Bölüm
İslâm’a ait dinî, ahlâkî ve hukukî hükümler bütünü anlamında bir terim.
ŞÛRA
Danışma ve danışma kurulu anlamında fıkıh terimi.
TEDRÎC
Şer‘î hükümlerin aşamalı konulması anlamında bir terim.
ÜLÜ’l-EMR
İslâm toplumunda üst yöneticileri ve toplumsal otorite sahibi kimseleri anlatan bir tabir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER