TEVFÎK FEHD - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEVFÎK FEHD

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi, Dinler Tarihi, Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İLM-i AHKÂM-ı NÜCÛM
Yıldızların insanları ve olayları etkilediği inancına dayanan sözde ilim dalı, astroloji, yıldız falcılığı, müneccimlik.
İLM-i FELEK
İslâm bilim tarihinde astronomi karşılığında kullanılan terim.
KUR‘A / 1. Bölüm
Bir topluluk içinden birini seçip belirlemek, mal ve eşya taksim etmek veya şans çekmek için başvurulan yöntem.
LÂT
İslâm öncesi Arap toplumundaki putlardan biri.
MENÂT
İslâm öncesi Arap toplumundaki putlardan biri.
MEYSİR
Câhiliye Arapları arasında yaygın olan bir kumar türü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER