TUFAN GÜNDÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TUFAN GÜNDÜZ

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BOZOKLAR
Oğuz destanına göre Oğuz boylarından on ikisinin bağlı olduğu ana grubun adı.
KAHRAMANMARAŞ / 1. Bölüm
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi Akdeniz, bir kesimi Doğu Anadolu bölgesinde bulunan il.
KARS
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
KONAR GÖÇER
Temel iktisadî faaliyeti hayvancılığın oluşturduğu hayat tarzını ifade eden tabir.
SAFEVÎLER / 1. Bölüm
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
ŞAH
Bazı İslâm devletlerinde yönetici, hâkim, padişah ve hükümdar anlamında kullanılan bir unvan.
ŞAH İSMÂİL / 1. Bölüm
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
TAHMASB
Safevî şahı (1524-1576).
TEKELÜ
Safevî Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan Türkmen aşiretlerinden biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER