TUĞBA ERZİNCAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

TUĞBA ERZİNCAN

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MESİH PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşa edilen bir külliye.
MİHRAP
İslâm sanatında cami, mescid ve namazgâhlarda kıbleyi ve imamın namaz kıldırırken duracağı yeri gösteren mimari eleman.
ORTA CAMİ
İstanbul Fatih’te esası XVI. yüzyıla ait olup XX. yüzyılın başlarında yeniden inşa edilen cami.
RUM MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da XV. yüzyılın ikinci yarısına ait külliye.
SEPETÇİLER KASRI
Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde yer alan sahil köşkü.
SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ
Bursa Yenişehir’de XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
ŞEBSAFÂ KADIN KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyıl sonlarında inşa edilen külliye.
ULUCAMİ / 2. Bölüm: Afşin Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 7. Bölüm: Bayburt Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 10. Bölüm: Bitlis Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 15. Bölüm: Çorum Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ZAĞANOS PAŞA KÜLLİYESİ
Balıkesir’de ilki XV. yüzyılın ikinci yarısında Vezîriâzam Zağanos Paşa tarafından yaptırılan külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER