TURGUT KUT - TDV İslâm Ansiklopedisi

TURGUT KUT

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALİ UFKÎ BEY
Leh asıllı bestekâr ve mûsikişinas, Kitâb-ı Mukaddes’i Türkçe’ye ilk çeviren mütercim.
BULAK / 2. Bölüm: Bulak Matbaası
Mısır’da matbaasıyla ünlü tarihî bir şehir.
DÂRÜTTIBÂA
Osmanlı topraklarında ve İslâm âleminde kurulan ilk matbaaya verilen ad.
MATBAA-i EBÜZZİYÂ
Ebüzziyâ Mehmed Tevfik’in (ö. 1913) kurduğu, Türk basın tarihinde önemli yeri olan matbaa.
TEODOR KASAP
Rum asıllı gazeteci, yazar ve çevirmen.
YELKENCİ, Mehmet Raif
İstanbul’un ünlü sahafı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER