TURHAN YÖRÜKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

TURHAN YÖRÜKAN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya
İstanbul Dârülfünunu ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER