ÜMMÜGÜLSÜM ŞENTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÜMMÜGÜLSÜM ŞENTÜRK

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KUTLUAY, Yaşar
İslâm ve yahudi mezhepleri üzerine çalışmalarıyla tanınan ilâhiyatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER